Poesie Rosanero

Vire': Trionfa Palermo!

Rapu u casciuni, "Vire'"c'è un banniruni,
talialu palermitanu e riccillu ti amu!
belli i so culura ogni cuori s'innammura,
l'ava  a sapiri Zamparini, ieccu vuci fino a Carini,
si finiu r'aspittari stu parliemmu ava triufari!!!!!

Vire' ( Enzo )